свободно, без копи

https://i.imgur.com/n0VKkiq.jpeg https://i.imgur.com/844Ue8B.jpeg